Hur ändrar jag produktspråk på min PC?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Produkten upptäcker automatiskt ditt standardsystemspråk och ställer in produkten på samma språk. Under installationen kan du välja det språk du önskar på installationssidan för F-Secure SAFE (den sida där du godkänner licensvillkoren för slutanvändare).

Om du vill ändra produktspråket i ett senare stadium måste du installera produkten på nytt och komma ihåg att välja det önskade språket under installationen.

Sign In or Register to comment.