Hur lägger jag till eller tar bort webbplatsundantag i F-Secure SAFE och Internet Security?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Webbplatsundantagen anger de webbplatser som antingen har tillåtits eller nekats för användaren. Så här lägger du till en ny tillåten eller nekad webbplats:

 1. Öppna F-Secure-säkerhetsprodukten.
 2. På huvudsidan väljer du Verktyg > Tillåtna och nekade webbplatser. Dialogrutan Tillåtna och nekade webbplatser öppnas.
 3. Så här tillåter du en webbplats:
  1. Välj först fliken Tillåtna och sedan Lägg till.
  2. Ange adressen till den webbplats du vill tillåta och välj OK. Webbplatsen vitlistas nu på fliken Tillåtna.
 4. Så här nekar du en webbplats:
  1. Välj först fliken Nekade och sedan Lägg till.
  2. Ange adressen till den webbplats du vill neka och välj OK. Webbplatsen svartlistas nu på fliken Nekade.
 5. Välj en webbplats från antingen fliken Tillåtna eller Nekade och klicka på Ta bort om du vill ta bort undantagen.
Sign In or Register to comment.