Hur raderar jag alla data från min enhet via My F-Secure?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Om du misstänker att din enhet har blivit stulen kan du fjärradera alla personliga data och appar från den.

Anm: Den här funktionen är endast tillgänglig för SAFE för Android. Inställningen Lås/rensa enhet måste aktiveras på enheten för att den ska fungera. Den här inställningen inaktiveras som standard. Behörighet från enhetsadministratör krävs när den här funktionen ska aktiveras. För enheter med Android OS 6.0, rensar inte kommandot Rensa SD-kortet automatiskt på grund av att en fråga om behörighetsintyg introduceras av Android OS 6.0.

  1. Logga in på My F-Secure från en annan dator eller enhet.
  2. Leta upp enheten du vill låsa från din grupp på sidan My F-Secure.
  3. Klicka eller tryck på enhetsikonen. Detta öppnar ett fönster med information om enheten.
  4. Klicka eller tryck på Hitta enhet.
  5. Klicka eller tryck på Radera i fönstret Hitta enhet.
  6. Klicka eller tryck på knappen Rensa för att rensa enheten. Enhetsresning raderar allt på enheten, inklusive F-Secure SAFE, vilket gör att åtgärden tar bort enheten från My F-Secure.