Hur spelar jag upp ett alarm på min enhet via My F-Secure?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Om du har förlagt din enhet kan du spela upp ett alarm från My F-Secure för att lättare hitta den SAFE-skyddade enheten.

Anm: Inställningen "Spela alarm på enhet" måste vara aktiverad på enheten för att detta ska fungera. Inställningen är aktiverad som standard.

  1. Logga in på My F-Secure från en dator eller enhet i närheten.
  2. Leta upp enheten du vill spela upp ett alarm från i din grupp på sidan My F-Secure.
  3. Klicka eller tryck på enhetsikonen. Detta öppnar ett fönster med information om enheten.
  4. Klicka eller tryck på Hitta enhet.
  5. Klicka eller tryck på Alarm i fönstret Hitta enhet.
  6. Klicka eller tryck på knappen Alarm. Det kan ta några minuter innan alarmet spelas upp.
  7. När du har hittat enheten kan du enkelt stoppa alarmet genom att låsa upp enheten.
Sign In or Register to comment.