Hur kan jag låsa/låsa upp min enhet via My F-Secure?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Om du misstänker att din enhet har kommit bort kan du börja med att fjärrlåsa den från My F-Secure innan du raderar alla data permanent på din SAFE-skyddade enhet.

Anm: Funktionen är endast tillgänglig på SAFE för Android. Inställningen "Lås/radera" måste vara aktiverad på enheten för att detta ska fungera. Inställningen är inaktiverad som standard. F-Secure SAFE måste även ha enhetsadministratörstillstånd.

  1. Logga in på My F-Secure från en annan dator eller enhet.
  2. Leta upp enhten du vill låsa från din grupp på sidan My F-Secure.
  3. Klicka eller tryck på enhetsikonen. Detta öppnar ett fönster med information om enheten.
  4. Klicka eller tryck på Hitta enhet.
  5. Klicka eller tryck på Lås i fönstret Hitta enhet.
  6. Klicka eller tryck på knappen Lås för att låsa enheten. Det kan ta några minuter innan enheten är fjärrlåst.
  7. Enheten kan enkelt låsas upp igen på det vanliga sättet eller via My F-Secure.

Anm: Om du låser upp en enhet via My F-Secure återställs säkerhetskoden. Detta betyder att enheten inte längre har skärmlåset aktiverat, så tänk på att du måste aktivera skärmlåsfunktionen igen när du har låst upp enheten.