Vad är Hitta enhet-funktionen (Antitheft) i F-Secure SAFE?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Hitta enhet, tidigare Antitheft, är en funktion i F-Secure SAFE som ger ytterligare säkerhetslager till dina Android- och iOS-enheter. Med Hitta enhet på både Android och iOS kan du:

  • Hitta din enhet och
  • spela upp ett alarm.

Så länge du är inloggad på My F-Secure kan du fjärrstyra en borttappad eller stulen Android-enhet från en annan enhet och göra följande:

  • Låsa enheten (endast Android) eller
  • Radera alla filer och appar (endast Android) på enheten.

Dessa funktioner måste aktiveras på enheten först om Hitta enhet ska fungera. Som standard är Hitta min enhet(hitta) och Spela upp ett alarm (alarm) aktiverade. Du måste aktivera funktionerna manuellt på enheten eftersom de kräver enhetsadministratörstillstånd.

Sign In or Register to comment.