Vad är Föräldrakontroll?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Föräldrakontroll är en funktion i F-Secure Internet Security och Mobile Security för Android som hjälper dig skydda dina barn på internet. Barn som surfar på internet kan utsättas för olämpligt innehåll, råka ladda ned skadeprogram som kan skada deras enhet eller få trakasserande meddelanden efter att ha gått in på en osäker webbplats. Med Föräldrakontroll får du funktioner som gör att dina barn kan surfa säkert på internet.

Med Föräldrakontroll kan du blockera specifika innehållstyper från att visas när barnet surfar på internet, eller endast tillåta åtkomst till webbplatser som du har valt ut. Du kan även dölja barnförbjudet innehåll i sökresultaten. Du kan också begränsa hur länge barnet får använda enheten om du vill.

På grund av plattformsbegränsningar kanske vissa av funktionerna ovan inte finns på vissa enhetsplattformar.

Sign In or Register to comment.