Vad är autoförnyelse?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Beroende på vad du väljer går F-Secure SAFE- och F-Secure TOTAL-licenserna ut efter 12 eller 24 månader om du inte förnyar dem.

När du köper en prenumeration för första gången och väljer automatisk förnyelse förnyas din prenumeration och dina licenser förnyas automatiskt när de löper ut. Samma kreditkort som du använde när du genomförde det första köpet debiteras för förnyelsen.

Om du väljer manuell förnyelse måste du logga in på My F-Secure och manuellt förnya prenumerationen när den löper ut. För att göra detta klickar du på knappen Köp nu och följer instruktionerna.

Sign In or Register to comment.