Vilka webbläsare stöder F-Secure SAFE?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

F-Secure SAFE stöder webbläsarna nedan:

  • Microsoft Edge
  • Internet Explorer 11 och senare
  • Mozilla Firefox (de två senaste större versionerna)
  • Google Chrome (de två senaste större versionerna.)
  • Android browser (4.x och senare)
  • iOS Safari
Sign In or Register to comment.