Hur avinstallerar jag F-Secure-produkter med hjälp av avinstalleringsverktyget?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee
Avinstallationsverktyget tar bort följande från din dator:
 • F-Secure SAFE (17.x, 16.x, 15.x)
 • Computer Protection 17.1
 • F-Secure FREEDOME
 • F-Secure SAFE Beta (fs-skydd)

Anm: Du bör endast använda avinstallationsverktyget som en sista utväg då de vanliga avinstallationsmetoderna inte fungerar. Avinstallationsverktyget kan påverka andra F-Secure-produkter som är installerade på datorn.

 1. Logga in på din dator med administratörsrättigheter.
 2. Ladda ned avinstallationsverktyget för Windows från sidan Supportverktyg.
 3. Kör FsUninstallationTool.exe. Kontroll av användarkonto öppnas.
 4. Klicka på Ja.
 5. Klicka på Starta
 6. Välj de produkter och komponenter du vill ta bort och klicka på Nästa för att påbörja avinstallationen.
 7. Klicka på Starta om när du ombeds att göra detta. Detta för att ta bort återstående filer. Avinstallationen är klar när datorn startar om.
Sign In or Register to comment.