Hur kan jag skicka stora exempelfiler som är större än 30 MB till F-Secure?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Du kan skicka in exempelfiler som är större än 30 MB till oss via vår FTP.

  1. Zippa filen/filerna i ett lösenordsskyddat arkiv: Av säkerhetsskäl är det viktigt att den arkiverade filen är lösenordsskyddad. Använd lösenordet:
    infected
    .
  2. Öppna Windows Explorer eller Finder (Mac) och skriv in följande i adressfältet: ftp://ftp.f-secure.com/incoming
  3. Ladda upp (dra och släpp) filen/filerna till vår FTP. När överföringen är klar går du till sidan Submit a Sample (SAS) och laddar upp en textfil med namnen på de överförda filerna.
  4. Klicka i rutan I want to give more details about this sample and to be notified of the analysis results och fyll i de andra fälten med lämplig information för att hjälpa våra analytiker att förstå problemet.
  5. Klicka på Submit sample file. En bekräftelse skapas automatiskt och skickas till dig. En analytiker svarar dig sedan när ärendet handläggs.
Sign In or Register to comment.