Kan jag använda F-Secures produkter om min enhet är rootad eller jailbreakad?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Den här artikeln gäller alla F-Secures mobilprodukter, inklusive:

  • F-Secure SAFE
  • Mobile Security
  • Freedome
  • Key
  • Booster
  • AdBlocker

Även om det är möjligt att installera och använda F-Secures mobilprodukter på rootade eller jailbreakade enheter kan vi på F-Secure dessvärre inte erbjuda dig kundsupport för dessa enheter.

Om du rootar eller jailbreakar en enhet kan det försämra den säkerhet som operativsystemet ger. Som en följd av detta får du inte ett fullgott skydd med våra F-Secure-produkter.

Denna artikel på engelska

Sign In or Register to comment.