Miten voin lähettää näytteitä F-Securelle?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Voit siirtyä näytteenlähetyssivulle (Submit a Sample (SAS)), jos lähetettävä sivu sisältää jotain epäilyttävää. Analyytikkomme analysoivat näytteen, ja tietokannat päivitetään sitten tarpeen mukaan. Voit lähettää näytteen seuraavasti:

  1. Siirry Submit a Sample (SAS) -sivulle.
    1. Jos lähetät tiedostonäytteen, valitse File Sample (Tiedostonäyte) -välilehti. Valitse Browse (Selaa) ja liitä näytetiedosto.
    2. Jos lähetät URL-näytteen, valitse URL Sample (URL-näyte) -välilehti ja kirjoita URL-osoite Suspicious URL (Epäilyttävä URL-osoite) -ruutuun.
  2. Valitse I want to give more details about this sample and to be notified of the analysis results (Haluan ilmoittaa lisätietoja tästä näytteestä ja saada ilmoituksen analyysin tuloksista) - ruutu, jos haluat lisätietoja ja palautetta lähettämästäsi tiedostosta tai URL-näytteestä.
  3. Kirjoita Captcha-tarkistuskoodi.
  4. Valitse Lähetä.

Tämä artikkeli englanniksi

Sign In or Register to comment.