Hvordan kan jeg kontrollere at Mac-maskinen er beskyttet og at automatiske oppdateringer virker?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Status-siden viser gjeldende beskyttelsesstatus og annen viktig informasjon om produktet.

  1. Klikk på produktikonet på menylinjen.
  2. Velg Åpne F-Secure SAFE. På Antivirus-siden som åpnes, kan du:
    • sjekke gjeldende beskyttelsesstatus,
    • kontrollere at alle funksjonene er oppdatert,
    • finne datoen for den siste oppdateringen,
    • sjekke om abonnementet fremdeles er gyldig.
Sign In or Register to comment.