Hur begränsar jag den tid mitt barn kan tillbringa framför datorn med hjälp av Föräldrakontroll?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Vill du ha mer koll på hur mycket tid ditt barn tillbringar på sin enhet? Läs vidare och ta reda på hur du begränsar den tid ditt barn lägger på sin enhet via Föräldrakontroll.

Anm: Innan du ställer in surftider ska du slå på produktens Föräldrakontroll. Du hittar instruktioner om hur du slår på Föräldrakontroll här.

I det här scenariot antar vi att ditt barn antingen har en egen dator eller ett separat Windows-konto på familjens dator.

 1. Logga in på datorn.
 2. Öppna Internet Security.
 3. Komma åt inställningarna:
  1. Gå längst ned i den huvudsakliga produktvyn, där följande text visas: Du kan ändra dessa från inställningarna. Välj länken inställningar.
  2. Ange dina administratörsinställningar om det krävs och välj Ja. Inställningarna för Föräldrakontroll öppnas.
 4. Välj Gränser för enhetsanvändning i panelen till vänster.
  1. Ange när under dagen ditt barn kan använda datorn, t.ex. två timmar på morgonen och två timmar på kvällen innan läggdags.
  2. Ange det totala antalet timmar per dag.

   Anm: När tidgränsen för dagen har uppnåtts låses datorn.

 5. Klicka på OK för att bekräfta inställningarna.