Hur blockerar jag webbsidor utefter deras innehåll med hjälp av Föräldrakontroll?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Letar du efter ett sätt att skydda din familj från webbplatser som innehåller olämpligt material? Om du aktiverar Innehållsblockeraren är du säker från dessa hot.

Anm: Innan du ställer in innehållsblockering ska du slå på produktens Föräldrakontroll. Du hittar instruktioner om hur du slår på Föräldrakontroll här.

I den här artikeln antar vi att ditt barn antingen har en egen dator eller ett separat Windows-konto på familjens dator.

 1. Logga in på datorn.
 2. Öppna Internet Security.
 3. Komma åt inställningarna:
  1. Gå längst ned i den huvudsakliga produktvyn, där följande text visas: Du kan ändra dessa från inställningarna. Välj länken inställningar.
  2. Ange dina administratörsinställningar om det krävs och välj Ja. Inställningarna för Föräldrakontroll öppnas.
 4. Välj Innehållsblockerare i panelen till vänster.
 5. Blockera webbsidor utefter innehållstyp:
  1. Välj Blockera webbinnehåll.
  2. Markera kryssrutorna bredvid de innehållstyper som du vill blockera för användaren.
 6. Tillåt åtkomst enbart till specifika webbplatser:
  1. Välj Tillåt endast valda webbplatser.
  2. Klicka på Lägg till ... och ange den webbadress du vill tillåta för användaren. Klicka på OK. Upprepa det här steget för att lägga till fler adresser på listan.
 7. Klicka på OK för att bekräfta inställningarna.