Skapa ett ZIP-arkiv och lösenordsskydda det

L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Sammanfattning

 

I den här artikeln beskrivs hur du skapar ett ZIP-arkiv och lösenordsskyddar det.

 

Beskrivning

 

Vi rekommenderar att du skapar en särskild mapp till vilken du kopierar alla exempelfiler som du vill skicka till F-Secure för analys. Dessutom behöver du särskild programvara, t.ex. WinZip, för att kunna skapa arkivfiler. Om du inte har WinZip kan du hämta och installera programmet från http://www.winzip.com/downwz.htm.

 

Skapa en ZIP-fil

 

Utför följande steg för att skapa en ZIP-fil:

 1. Skapa en ny mapp genom att klicka på skrivbordet och välja Arkiv > Ny > Mapp.

 2. Ge mappen ett namn, t.ex.exempel.

 3. Kopiera exempelfilerna till den mapp du nyss skapade.

 4. Lägg till exempelfilerna i en ny zip-fil genom att markera filerna (klicka på Ctrl+A för att markera alla), och välj sedan Arkiv > WinZip > Lägg till i Zip-fil. Dialogrutan Lägg till visas:

  Lägga till dialogruta

 5. Ange sökväg och zip-filens namn, t.ex. f-securesample.zip i fältet Lägg till i arkiv. Observera att standardmappen är den mapp där exempelfilerna lagras just nu.

 6. Klicka slutligen på Lägg till. Filen f-securesample.zip file skapas:

Lösenordsskydda ZIP-filen

 

Lösenordsskydda ZIP-filen genom att utföra följande steg:

 1. I WinZip-fönstret väljer du Åtgärder > Kryptera eller klickar på knappen Kryptera . Dialogrutan Kryptera visas:

  Lägga till dialogruta

 2. Ange infekterad som lösenord, bekräfta det genom att ange lösenordet igen och klicka slutligen på OK. En asterisk (*) visas i slutet av filnamnet i WinZip-fönstret för att visa att filen har lösenordsskyddats:

  Lägga till dialogruta

 3. Välj Arkiv > Avsluta för att stänga WinZip-fönstret.

Denna artikel på engelska

Sign In or Register to comment.