Usuwanie plików oprogramowania reklamowego

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

W tym artykule opisano, jak usunąć pliki oprogramowania reklamowego.

 

Co to jest oprogramowanie reklamowe (adware)?

 

Oprogramowanie reklamowe, wspierające reklamy lub adware to może być każda aplikacja wyświetlająca reklamy. Bardzo często oprogramowanie reklamowe można też sklasyfikować jako oprogramowanie szpiegujące. Zainstalowanie takiego oprogramowania na komputerze może doprowadzić do zapisania na dysku bardzo dużej liczby plików adware, zwłaszcza, jeśli do korzystania z Internetu używany jest program Internet Explorer. Użytkownicy zwykle przypadkowo instalują oprogramowanie reklamowe ze stron internetowych lub razem z bezpłatnym oprogramowaniem, które jest pobierane w pakiecie z adware (na przykład niektóre aplikacje klienckie do bezpłatnej wymiany plików peer-to-peer, takie jak Kazaa i Grokster, są rozpowszechniane z oprogramowaniem szpiegującym w pakiecie).

 

Usuwanie plików oprogramowania reklamowego

 

Jeśli podczas przeglądania Internetu wyświetlane są niechciane okna podręczne lub podczas pracy na komputerze można zauważyć podejrzane aktywności, to istnieje możliwość, że na komputerze działa oprogramowanie reklamowe.

 

Produkt firmy F-Secure powinien automatycznie usunąć z komputera oprogramowanie reklamowe. Dla pewności zalecamy uruchomienie skanowania w poszukiwaniu wirusów i oprogramowania szpiegującego:

 

  1. Kliknij ikonę produktu na pasku zadań systemu, aby otworzyć główny interfejs użytkownika.
  2. Wybierz opcję Skanuj. Zostanie uruchomiony kreator skanowania.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami tego kreatora, aby przeprowadzić skanowanie.

W przypadku infekcji oprogramowaniem reklamowym, którego narzędzia firmy F-Secure nie wykrywają, można wysłać do nas próbkę przy użyciu Systemu analizy próbek.

 

 

Wersja tego artykułu w języku angielskim

Sign In or Register to comment.