Jak zezwolić na aplikację zablokowaną przez funkcję DeepGuard?

L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Pytanie

Jak zezwolić na aplikację zablokowaną przez funkcję DeepGuard?

Odpowiedź

Zdarza się, że funkcja DeepGuard blokuje uruchomienie aplikacji, z której użytkownik chce skorzystać i o której wie, że jest bezpieczna. Dzieje się tak, ponieważ aplikacja próbuje wprowadzić potencjalnie szkodliwe zmiany w systemie. Może się też zdarzyć, że aplikacja zostanie przypadkowo zablokowana przez użytkownika po wyświetleniu okna podręcznego funkcji DeepGuard.

 

Aby zezwolić na działanie aplikacji zablokowanej przez funkcję DeepGuard:

 

  1. Kliknij ikonę produktu na pasku zadań systemu, aby otworzyć główny interfejs użytkownika.
  2. Kliknij kartę Narzędzia i wybierz opcję Uprawnienia aplikacji. Pojawi się lista Aplikacje monitorowane.
  3. Znajdź aplikację, na działanie której chcesz zezwolić.
    Uwaga: klikając nagłówki kolumn, możesz sortować listę. Aby na przykład posortować listę według grup dozwolonych i zablokowanych programów, kliknij kolumnę Uprawnienie.
  4. Kliknij prawym przyciskiem myszy kolumnę Uprawnienie i wybierz z menu podręcznego polecenie Zezwalaj.
  5. Kliknij przycisk Zamknij.

Następnym razem funkcja DeepGuard umożliwi aplikacji wprowadzanie zmian w systemie.

 

Wersja tego artykułu w języku angielskim

Sign In or Register to comment.