Jak przy użyciu funkcji Kontrola rodzicielska ograniczyć czas, jaki dziecko spędza na korzystaniu z

L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Chcesz dokładniej określać, ile czasu dziecko spędza na urządzeniu? Przeczytaj dalsze informacje, aby dowiedzieć się, jak ograniczyć czas dostępu dziecka do urządzenia przy użyciu funkcji Kontrola rodzicielska.

Uwaga: Aby skonfigurować ograniczenia czasowe, należy włączyć w produkcie funkcję Kontrola rodzicielska. Instrukcje na ten temat znajdziesz tutaj.

W tym scenariuszu założono, że dziecko ma własny komputer lub oddzielne konto w systemie Windows na komputerze rodzinnym.

 1. Zaloguj się na komputerze.
 2. Otwórz program Internet Security.
 3. Otwórz ustawienia:
  1. Przejdź na dół widoku głównego produktu, gdzie znajduje się tekst: Możesz to zmienić w ustawieniach, a następnie wybierz łącze ustawieniach.
  2. Przejdź do ustawień administracyjnych, jeśli jest to wymagane, i wybierz pozycję Tak. Spowoduje to otwarcie ustawień Kontroli rodzicielskiej.
 4. W lewym okienku wybierz opcję Limity korzystania z urządzenia.
  1. Określ, kiedy w ciągu dnia dziecko może korzystać z komputera. Wybierz na przykład dwie godziny rano i dwie godziny wieczorem przed snem.
  2. Określ łączną liczbę godzin na dzień.

   Uwaga: Gdy zostanie osiągnięty dzienny limit czasu, komputer zostanie zablokowany.

 5. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić ustawienia.