Jak zezwolić na korzystanie z innych witryn podczas sesji bankowości online?

L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Pytanie

Jak zezwolić na korzystanie z innych witryn podczas sesji bankowości online?

Odpowiedź

Aby umożliwić korzystanie z innych witryn podczas sesji bankowości internetowej, wykonaj następujące czynności:

 

 1. Kliknij ikonę produktu na pasku zadań systemu, aby otworzyć główny interfejs użytkownika.
 2. Kliknij pozycję Ochrona przeglądania u dołu okna.
 3. Wybierz konto użytkownika, które chcesz edytować.
  Uwaga
  : do zmiany ustawień innych kont użytkowników wymagane są uprawnienia administratora.
 4. Kliknij pozycję Ustawienia.
 5. Na stronie Ochrona przeglądania kliknij łącze Wyświetl wyjątki związane z witrynami. Zostanie otwarte okno Ograniczenia witryn internetowych.
 6. Na karcie Dozwolone kliknij przycisk Dodaj. Zostanie otwarte okno Dodaj witrynę.
 7. Wpisz adres odpowiedniej witryny i kliknij przycisk OK.

Wersja tego artykułu w języku angielskim

Sign In or Register to comment.