Jak dodać klucz odnowienia subskrypcji produktu?

L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Pytanie

Jak dodać klucz odnowienia subskrypcji produktu?

Odpowiedź

Po odnowieniu subskrypcji produktu F-Secure Internet Security lub Anti-Virus for PC możesz aktywować nowy klucz subskrypcji otrzymany w wiadomości e-mail w następujący sposób:

 

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu F-Secure na pasku zadań systemu i wybierz polecenie Wyświetl moje subskrypcje. Zostanie otwarte okno Moje subskrypcje.
  2. Kliknij łącze Dodaj nową subskrypcję u dołu okna. Zostanie otwarte okno dialogowe Dodaj nową subskrypcję.
  3. Wprowadź nowy klucz subskrypcji i kliknij przycisk Dalej.
  4. Kliknij przycisk Potwierdź.

 Wersja tego artykułu w języku angielskim

Sign In or Register to comment.