Zapisywanie spamu, prawidłowych wiadomości lub wiadomości typu phishing w pliku

L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Podsumowanie

 

W tym artykule opisano, jak zapisać spam, prawidłową wiadomość lub wiadomość typu phishing w pliku.

 

Opis

 

Firma F-Secure zachęca do przysyłania próbek otrzymanego spamu, prawidłowych wiadomości i wiadomości typu phishing.

Uwaga: próbki spamu, prawidłowych wiadomości i wiadomości typu phishing należy przesyłać na określone adresy e-mail. Szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie http://www.f-secure.com/en/web/labs_global/submit-samples/spam-submission

 

Zapisywanie próbek wiadomości w pliku

 

Aby zapisać spam, prawidłową wiadomość lub wiadomość typu phishing, wykonaj te czynności:

 

  1. W programie pocztowym otwórz wiadomość ze spamem, prawidłową wiadomość lub wiadomość typu phishing.
  2. Wybierz polecenie Plik > Zapisz jako. Jeśli używasz programu Microsoft Outlook, zostanie wyświetlone następujące okno dialogowe Zapisywanie jako.
  3. Znajdź odpowiedni folder, nadaj plikowi opisową nazwę (domyślną nazwą pliku jest temat wiadomości) i zapisz go.
  4. Następnie możesz wysłać ten plik do firmy F-Secure.

Wersja tego artykułu w języku angielskim

Sign In or Register to comment.