Jak usunąć złośliwe oprogramowanie z folderu Kosz?

L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Pytanie

Jak usunąć złośliwe oprogramowanie z folderu Kosz?

Odpowiedź

Produkt firmy F-Secure może wykrywać zainfekowane pliki wewnątrz folderów Kosz. Foldery Kosz są używane do przechowywania usuniętych plików. Zazwyczaj znajdują się w następujących miejscach:

 

  • C:\RECYCLED
  • C:\RECYCLER
  • C:\$RECYCLE.BIN\

Aby usunąć zainfekowane pliki z tych folderów, należy opróżnić Kosz.

 

Aby opróżnić Kosz, wykonaj następujące czynności:

 

  1. Kliknij dwukrotnie ikonę Kosz na pulpicie.
  2. Z menu Plik wybierz polecenie Opróżnij Kosz.
  3. Kliknij przycisk OK.

Zostaną usunięte wszystkie pliki znajdujące się w folderach Kosz na wszystkich napędach. Są to pliki przeznaczone do usunięcia, zatem operacja nie powoduje utraty żadnych faktycznych danych.

 

Wersja tego artykułu w języku angielskim

Sign In or Register to comment.