Hvordan kan jeg begrense tiden et barn bruker på PC, med Foreldrekontroll?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Ønsker du å ha bedre oversikt over hvor mye tid et barn bruker på enheten sin? Les videre og finn ut hvordan du kan begrense tiden et barn bruker på en enhet ved hjelp av Foreldrekontroll.

Merk: Slå på Foreldrekontroll i produktet før du konfigurerer tidsgrenser. Du finner instruksjoner om hvordan du konfigurerer Foreldrekontroll her.

Dette scenariet forutsetter at barnet enten har en egen datamaskin eller en egen Windows-konto på familiens datamaskin.

 1. Logg deg på datamaskinen.
 2. Åpne Internet Security.
 3. Få tilgang til innstillingene:
  1. Gå til bunnen av hovedproduktvisningen hvor det står Du kan endre disse under Innstillinger, og velg Innstillinger-lenken.
  2. Oppgi administratorlegitimasjon, om nødvendig, og velg Ja. Da åpnes innstillingene for Foreldrekontroll.
 4. Velg Grenser for bruk av enhet i panelet til venstre.
  1. Angi når på dagen barnet kan bruke datamaskinen, for eksempel to timer om morgenen og to timer om kvelden før sengetid.
  2. Angi det totale antall timer per dag.

   Merk: Datamaskinen låses når dagens tidskvote er oppbrukt.

 5. Klikk på OK for å bekrefte innstillingene.