Hvordan kan jeg blokkere nettsider ut fra innholdet med Foreldrekontroll?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Vil du beskytte familien mot nettsteder som inneholder upassende innhold? Sørg for å være beskyttet og aktiver Innholdsblokkering.

Merk: Slå på Foreldrekontroll i produktet før du konfigurerer innholdsblokkering. Du finner instruksjoner om hvordan du slår på Foreldrekontroll her.

Denne artikkelen forutsetter at barnet enten har en egen datamaskin eller en egen Windows-konto på familiens datamaskin.

 1. Logg deg på datamaskinen.
 2. Åpne Internet Security.
 3. Få tilgang til innstillingene:
  1. Gå til bunnen av hovedproduktvisningen hvor det står Du kan endre disse under Innstillinger, og velg Innstillinger-lenken.
  2. Oppgi administratorlegitimasjon, om nødvendig, og velg Ja. Da åpnes innstillingene for Foreldrekontroll.
 4. Velg Innholdsblokkering i panelet til venstre.
 5. Blokker nettsider ut fra innholdstype:
  1. Velg Blokker nettinnhold.
  2. Merk av i rutene ved siden av innholdstypene du vil blokkere for brukeren.
 6. Gi tilgang bare til visse nettsider:
  1. Velg Tillat bare utvalgte nettsteder.
  2. Klikk på Legg til ... og oppgi nettadressen du vil tillate for brukeren. Klikk på OK. Gjenta dette trinnet for å føye mer til på listen.
 7. Klikk på OK for å bekrefte innstillingene.