Opprette et ZIP-arkiv og passordbeskytte det

L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Sammendrag

 

Denne artikkelen beskriver hvordan du kan opprette et ZIP-arkiv og passordbeskytte det.

 

Beskrivelse

 

Den anbefales at du oppretter en egen mappe hvor du kopierer alle eksempelfilene som du vil sende til F-Secure for analyse. I tillegg trenger du spesiell programvare, som WinZip, for å opprette arkivfiler. Hvis du ikke har WinZip, kan du laste ned og installere programmet fra http://www.winzip.com/downwz.htm.

 

Opprette en ZIP-fil

 

Gjør følgende for å opprette en ZIP-fil:

  1. Høyreklikk på skrivebordet og velg Fil > Ny > Mappe for å opprette en ny mappe.

  2. Gi mappen en navn, for eksempel eksempler.

  3. Kopier eksempelfilene til mappen du nettopp opprettet.

  4. Når du skal legge eksempelfilene i en ny ZIP-fil, merker du filene (klikk på Ctrl+A for å merke alle) og velger Fil > WinZip > Add to Zip file (Legg til i ZIP-fil). Da vises dialogboksen Add (Legg til).

  5. Skriv banen og ZIP-filnavnet, f.eks. f-securesample.zip, i feltet Add to archive (Legg til i arkiv). Vær oppmerksom på at standardmappen er der hvor eksempelfilene er lagret i øyeblikket.

  6. Klikk til slutt på Add (Legg til). Da opprettes filen f-securesample.zip.

Passordbeskytte ZIP-filen

 

Gjør følgende for å passordbeskytte ZIP-filen:

  1. I WinZip-vinduet velger du Actions (Handlinger) > Encrypt (Krypter) eller klikker på Encrypt (Krypter). Da vises dialogboksen Encrypt (Krypter).

  2. Oppgi infected som passord, bekreft passordet ved å skrive det på nytt og klikk til slutt på OK. En stjerne (*) vises etter filnavnet i WinZip-vinduet for å angi at filen er passordbeskyttet.

  3. Velg Fil > Avslutt for å lukke WinZip-vinduet.

 

Denne artikkelen på engelsk

Sign In or Register to comment.