Czy trzeba ręcznie skanować dyski twarde każdego dnia?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Nie jest to konieczne. Skanowanie w poszukiwaniu wirusów i oprogramowania szpiegującego obejmuje skanowanie w czasie rzeczywistym, dzięki czemu komputer jest na bieżąco chroniony przed wirusami. Zalecamy przeprowadzanie ręcznego skanowania co tydzień lub dwa tygodnie.

Uwaga: Skanowanie w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania jest intensywnym procesem. Wymaga pełnej wydajności komputera i zajmuje nieco czasu. Z tego powodu korzystne jest skonfigurowanie programu w taki sposób, aby przeprowadzał skanowanie, gdy komputer nie jest używany.

Sign In or Register to comment.