Bör jag söka igenom mina hårddiskar manuellt varje dag?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Det är inte nödvändigt. Genomsökning efter virus och spionprogram omfattar realtidsgenomsökning, vilket innebär att datorn söks igenom efter virus i realtid. Vi rekommenderar att du kör en schemalagd genomsökning med en till två veckors mellanrum.

Anm: Genomsökningen efter skadeprogram är en intensiv process. Den kräver datorns hela kraft och tar viss tid att genomföra. Av den anledningen kanske du vill ställa in programmet på att genomsöka datorn när den inte används.

Sign In or Register to comment.