Bør jeg skanne harddisken manuelt hver dag?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Det er ikke nødvendig. Virus- og spionprogramskanning inkluderer sanntidsskanning, som betyr at datamaskinen skannes for virus i sanntid. Vi anbefaler at du utfører planlagt skanning hver uke eller annenhver uke.

Merk: Skanning etter skadelig programvare er en intensiv prosess. Det krever full ytelse fra datamaskinen og tar litt tid å fullføre. Du bør derfor stille inn programmet for å skanne datamaskinen når du ikke bruker den.

Sign In or Register to comment.