Varför hittar jag inte programmet F-Secure SAFE i uPick?

L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Fråga

Varför hittar jag inte programmet F-Secure SAFE i uPick?

Svar

Programmet F-Secure SAFE marknadsförs via uPick. Själva installationsprogrammet finns i Samsung Apps-butiken som du når via en länk från uPick. I Samsung Apps-butiken visas programmet endast för de enheter eller operativsystemsversioner som det fungerar med. F-Secure kommer att lägga till stöd för enheter och operativsystemsversioner som ännu inte stöds så fort som möjligt. Kom tillbaka och gör ett nytt försök senare.

 

Denna artikel på engelska

Sign In or Register to comment.