Varför hittar jag inte programmet F-Secure SAFE i uPick?

L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Fråga

Varför hittar jag inte programmet F-Secure SAFE i uPick?

Svar

Programmet F-Secure SAFE marknadsförs via uPick. Själva installationsprogrammet finns i Samsung Apps-butiken som du når via en länk från uPick. I Samsung Apps-butiken visas programmet endast för de enheter eller operativsystemsversioner som det fungerar med. F-Secure kommer att lägga till stöd för enheter och operativsystemsversioner som ännu inte stöds så fort som möjligt. Kom tillbaka och gör ett nytt försök senare.

 

Denna artikel på engelska