Jag vill inte använda det mobila nätverket. Finns det andra sätt för att aktivera/uppdatera appen ma

L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Fråga

Jag vill inte använda det mobila nätverket. Finns det andra sätt för att aktivera/uppdatera appen manuellt?

Svar

Klienterna som ansluter autentiseras och bekräftas genom flera olika faktorer, t.ex. beroende på vilken prenumerationstyp som används och prenumerationsnyckeln. Det är omöjligt att uppdatera appen manuellt utan en internetanslutning direkt från telefonen. För att undvika datakostnaderna på mobilnätet kan du använda en Wi-Fi-anslutning i stället.

 

Denna artikel på engelska

Sign In or Register to comment.