Hur mycket datatrafik genererar de automatiska uppdateringarna?

L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Fråga

Hur mycket datatrafik genererar de automatiska uppdateringarna?

Svar

När funktionen för automatiska uppdateringar är aktiverad och när det finns en aktiv internetanslutning söker Mobile Security efter uppdateringar en gång om dagen.

 

När det finns en tillgänglig uppdatering visar Mobile Security mängden data som kan hämtas och ber om en bekräftelse innan hämtningen påbörjas.

 

Om du oroar dig för kostnaden för datatrafik vid roaming kan du ställa in att nätverket endast ska använda din operatör:

 

  1. Öppna programmet.
  2. Tryck på Mer > Uppdateringar > Automatiska uppdateringar > Endast min operatör i användargränssnittets nedre del.

Denna artikel på engelska

Sign In or Register to comment.