Hur uppdaterar jag appen?

L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Fråga

Hur uppdaterar jag appen?

Svar

Du kan uppdatera Mobile Security manuellt när du vill, eller så kan du ställa in att appen ska hämta uppdateringar automatiskt så fort det finns en aktiv internetanslutning.

 

Om du aktiverar funktionen för automatisk uppdatering kommer Mobile Security att hämta uppdateringar i bakgrunden. Appen söker efter uppdateringar en gång om dagen. Mobile Security ansluter inte själv. Det använder i stället aktiva anslutningar.

 

Om du hämtade appen från Google Play kommer du automatiskt att meddelas så fort en ny version finns tillgänglig.

 

För att uppdatera appen manuellt:

  1. Öppna programmet.
  2. Tryck på Mer > Uppdateringar > Uppdatera nu i användargränssnittets nedre del.

 Denna artikel på engelska

Sign In or Register to comment.