Min telefons minne är fullt. Kan jag installera Mobile Security på minneskortet?

L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Fråga

Min telefons minne är fullt. Kan jag installera Mobile Security på minneskortet?

Svar

Mobile Security kan endast installeras på telefonens minne. Om det inte finns tillräckligt med utrymme för att installera appen bör du ta bort några appar som du inte använder för att frigöra utrymme.

 

Mobile Security kräver ungefär 8 MB ledigt diskutrymme för installation och ytterligare 8 MB på någon lagringsyta för att lagra installationspaketet. Du kan ta bort installationspaketet (*.apk) när installationen har slutförts. Observera också att även om webbläsarens cache-minne underlättar surfning tar det upp mycket utrymme. Därför rekommenderar vi att du tömmer cache-minnet då och då.

 

Denna artikel på engelska