Jak rozpocząć korzystanie z Ochrony zdalnej na urządzeniu z systemem Android?

L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Pytanie

Jak rozpocząć korzystanie z Ochrony zdalnej na urządzeniu z systemem Android?

Odpowiedź

Aby włączyć Ochronę zdalną:

 

 1. Otwórz aplikację.
 2. W widoku głównym wybierz kolejno opcje Ochrona zdalna > Włącz.
 3. Aby używać Ochrony zdalnej, musisz aktywować konto administratora urządzenia. W tym celu wybierz kolejno opcje Kontynuuj i Aktywuj.
 4. Zostanie wyświetlone okno dialogowe „Ustaw blokadę ekranu. Przed rozpoczęciem korzystania z Ochrony zdalnej na urządzeniu przenośnym z systemem Android musisz włączyć blokadę ekranu. Wybierz opcję Kontynuuj.
  Uwaga: jeśli blokada ekranu jest już włączona, kroki 4 i 5 zostaną pominięte.
 5. Zostanie wyświetlone okno dialogowe ustawień odblokowywania ekranu. Wybierz metodę blokowania, a następnie wybierz opcję Kontynuuj/Potwierdź. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji dostarczonej z urządzeniem.
 6. Zostanie wyświetlone okno dialogowe „Ustaw kod zabezpieczeń. Wprowadź dwukrotnie kod zabezpieczeń, aby upewnić się, że jest on prawidłowy.
  Uwaga: kod zabezpieczeń musi zawierać co najmniej 5 znaków.
 7. Wybierz opcję Kontynuuj.
 8. Zostanie wyświetlone okno dialogowe „Zaufany numer”. Wprowadź numer telefonu, na który mają być wysyłane wiadomości SMS przy każdej zmianie karty SIM w urządzeniu. Zaufany numer możesz też ustawić później.
  Porada: aby nie wpisywać numeru telefonu, można go wybrać z książki telefonicznej na urządzeniu.
 9. Wybierz opcję Gotowe. Ochrona zdalna zostanie włączona.

 

Ważne: w przypadku kradzieży urządzenia zdecydowanie zaleca się zmianę hasła do konta Google.

 

Wersja tego artykułu w języku angielskim

Sign In or Register to comment.