Hvordan fjernsletter jeg Android-enheten?

L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Spørsmål

Hvordan fjernsletter jeg Android-enheten?

Svar

Hvis du har mistet mobilenheten eller hvis den har blitt stjålet, kan du slette all informasjonen som er lagret på enheten for å hindre at andre får tilgang til den. Dette krever imidlertid at du har konfigurert Anti-Theft.

 

Når du sletter enheten, vil Anti-Theft slette all personlig informasjon som er lagret på enheten. Informasjonen kan ikke gjenopprettes etter at den er fjernet.

 

Fjernsletting utfører en gjenoppretting til fabrikkinnstillingene, noe som fjerner alle brukerdata fra enhetens minne. Alle systemmapper, interne minnekort og stasjoner og eksterne minnekort blir slettet. Med minnekort bryter den eksterne slettingen indekstabellen, og det vil ta lang tid å slette et stort minnekort. Når du prøver å få tilgang til det slettede minnekortet med den brutte indekstabellen, blir du bedt om å formatere kortet. Siden det er enkelt å fjerne minnekort fra enheten, anbefaler vi at du lagrer alle verdifulle data i enhetens minne.

 

Slik fjernsletter du mobilenheten:

 

  1. Send følgende SMS-melding til enheten:
    #WIPE#<sikkerhetskode>
    (Eksempel: #WIPE#abcd1234).

Når enheten er slettet, er alle data som var lagret på den, fjernet.

 

Denne artikkelen på engelsk

Sign In or Register to comment.