Rensa en tillfällig mapp

L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Sammanfattning

 

I den här artikeln förklaras hur du kan rensa en tillfällig mapp som innehåller skadeprogram.

 

Beskrivning

 

I många fall upptäcks infekterade filer och arkiv inuti tillfälliga mappar. Dessa mappar används för att lagra filer under kortare tid, exempelvis medan ett program installeras. Placeringen av dessa mappar varierar och kan vara någon av följande:

  • C:\Documents and Settings\<användarnamn>\Local Settings\Temp
  • C:\Documents and Settings\Guest\Local Settings\Temp
  • C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp
  • C:\Användare\<användarnamn>\AppData\Local\Temp (Windows Vista)

där <användarnamn> är ditt användarnamn i Windows.

 

Ta bort infekterade filer

 

Kontrollera att Utforskaren är inställd så att alla filer visas – även systemfiler och dolda filer:

  1. I Utforskaren väljer du Mappalternativ i menyn Verktyg.
  2. Klicka på fliken Visa och välj alternativet Visa dolda filer och mappar.

Så här tömmer du de tillfälliga mapparna:

  1. Gå till den tillfälliga mappen där den infekterade filen upptäcktes.
  2. Markera alla filer och undermappar och tryck på tangenten Delete på tangentbordet eller välj Ta bort i menyn Arkiv.

Varning! Var försiktig när du tar bort filer. Kontrollera att du endast tar bort filer från tillfälliga mappar. I annat fall kan du skada systemet.

 

Denna artikel på engelska

Sign In or Register to comment.