Testa ditt virusskydd med EICAR-testfilen

L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Sammanfattning

 

I den här artikeln beskrivs hur du kan använda en EICAR-testfil för att se hur antivirusprogrammet fungerar.

 

EICAR-testfil

 

EICARs standardfil för antivirustest (EICAR) är en säker fil som utvecklats av European Institute for Computer Anti-Virus Research (EICAR) för test av anitvirusprogram. Den används ofta för att

 • bekräfta att antivirusprogrammet är korrekt installerat,
 • demonstrera vad som händer när ett virus påträffas och
 • kontrollera de interna procedurerna och reaktionerna när ett virus hittas.

Ditt antivirusprogram upptäcker EICAR-filen som om den vore ett riktigt virus.

 

Testa med EICAR

 

EICAR är ett bra sätt att bekanta sig med ditt antivirusprogram. EICAR-testfilen finns i fyra format:

 • eicar.com: EICAR-testfil.
 • eicar.com.txt: Kopia av eicar.com med ett annat filnamn.
 • eicar_com.zip: EICAR ZIP-fil för test av komprimerade filer.
 • eicarcom2.zip: Ett arkiv som innehåller filen eicar_com.zip för test av kapslade komprimerade filer.

Du kan hämta EICAR-testfilerna från sidan för EICAR-testfilerna eller F-Secure Security Lab-sidan. Där hittar du även instruktioner för hur du skapar en EICAR-testfil.

 

Obs! Om du har problem med att hämta filen eicar.com kan du hämta eicar.com.txt istället. Ändra sedan filnamnet till eicar.com.

 

Se hur brandväggen blockerar osäker trafik

 

De här instruktionerna gäller produkter som innehåller en brandvägg (F-Secure Internet Security):

 1. Hämta eicar.com.
 2. Ändra säkerhetsnivån (brandväggsprofilen) till en striktare nivå.

Se hur realtidsgenomsökning upptäcker skadliga filer

 

Se hur skadliga filer tas bort eller hur deras namn ändras:
 1. Försök spara eicar.com på din dator eller kör filen.
 2. Om ditt antivirusprogram är aktiverat och fungerar korrekt ska du inte kunna köra filen eller spara den på din dator.
 3. Antivirusprogrammet upptäcker och rensar filen automatiskt genom att byta namn på den eller ta bort den.
Se hur skadliga filer blir ofarliga när deras namn ändras:
 1. Ändra filnamnet på eicar.com till exempelvis eicar.co0. Filen är inte längre körbar och kan liknas vid ett avdödat virus.
 2. Ändra tillbaka namnet till eicar.com för att köra filen. Då ser du att antivirusprogrammet på nytt upptäcker filen automatiskt.
Se hur skadliga filer i ett arkiv upptäcks:

Som standard genomsöks inte komprimerade filer eller arkivfiler, t.ex. ZIP-filer, i realtid. F-Secures antivirusprodukter genomsöker arkivfilerna automatiskt när du försöker att extrahera eller köra innehållet i dem.

 1. Hämta filen eicar_com.zip och spara den på din dator.
  Obs! Om du vill testa kapslade komprimerade filer använder du eicarcom2.zip.
 2. Försök att extrahera ZIP-filen eller att köra en av filerna i ZIP-filen.
 3. Högerklicka på filen eicar_com.zip och välj Scan eicar_com.zip for viruses.

Se hur infekterade e-postmeddelanden upptäcks med e-postgenomsökning

 

Du kan använda EICAR för att testa hur infekterade e-postmeddelanden upptäcks vid e-postgenomsökning.

Viktigt: Innan du använder EICAR för att testa din brevlåda:

 • EICAR är en säker fil, men åtgärder som vidtas under rensning kan göra den farlig, särskilt om ditt antivirusprogram inte söker igenom inkommande eller utgående e-post.
 • Om den infekterade filen har namnet OUTLOOK.PST , INBOX.DBX eller liknande, ska du inte välja åtgärden Ta bort automatiskt vid rensning. Den här filen är din brevlådefil och om du väljer den här åtgärden tas din brevlåda bort. Om detta skulle hända kan du läsa artikeln Så återställer du en borttagen brevlåda.

 

Denna artikel på engelska

Sign In or Register to comment.