Tworzenie zrzutów ekranu

L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Podsumowanie

 

W tym artykule opisaliśmy sposób tworzenia zrzutów ekranu, które następnie można dołączać do zgłoszeń wysyłanych do pomocy technicznej.

 

Opis

 

Podczas kontaktowania się z pomocą techniczną pomocne może się okazać pokazanie pracownikom pomocy swojego problemu, na przykład komunikatu o błędzie wyświetlonego na ekranie. Przesyłając zrzut ekranu, możesz ułatwić naszym pracownikom szybkie rozwiązanie problemu.

 

Tworzenie zrzutów ekranu

 

Aby utworzyć zrzut ekranu, wykonaj następujące czynności:

 

  1. Znajdź na klawiaturze klawisz Print Screen. Może on być oznaczony jako „Prnt Scrn”, „Print Sc” lub podobnie. W przypadku standardowego układu klawiatury ten klawisz znajduje się w jej prawej górnej części.
  2. Aby utworzyć zrzut całego ekranu lub tylko wybranego okna, wykonaj jedną z tych czynności:
    • Naciśnij klawisze Alt + Print Screen, aby skopiować aktualnie aktywne okno do schowka.
    • Naciśnij klawisz Print Screen, aby skopiować cały ekran do schowka.
  3. Kliknij kolejno opcje Start > Wszystkie programy > Akcesoria > Paint, aby uruchomić program Paint systemu Windows.
  4. W menu Edycja wybierz polecenie Wklej. Zrzut ekranu pojawi się w obszarze roboczym.
  5. Zapisz zrzut w pliku.

Zapisany plik możesz następnie dołączyć do zgłoszenia do pomocy technicznej.

 

Wskazówka: Najprostszym sposobem tworzenia zrzutów ekranu w systemach Windows Vista i Windows 7 jest korzystanie z narzędzia Wycinanie, które można znaleźć w menu Start > Wszystkie programy > Akcesoria > Narzędzie Wycinanie.

 

Wersja tego artykułu w języku angielskim

Sign In or Register to comment.