Tworzenie pliku FSDIAG

L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

W przypadku występowania problemów technicznych z produktem zabezpieczającym można utworzyć plik FSDIAG i wysłać go do naszego działu pomocy technicznej. Ten plik zawiera informacje, które mogą zostać użyte do zidentyfikowania i rozwiązania problemów dotyczących określonego komputera.

 

Taki plik można utworzyć przy użyciu programu Narzędzie pomocy technicznej. Ten program gromadzi podstawowe informacje o systemie i jego konfiguracji. Informacje te obejmują dane o produktach, jak również dzienniki systemu operacyjnego oraz ustawienia systemu. W niektórych przypadkach te informacje mogą być traktowane jako poufne. Dane zgromadzone przez program Narzędzie pomocy technicznej są przechowywane lokalnie na komputerze użytkownika. Gromadzenie informacji może potrwać kilka minut.

 

Instrukcje dotyczące tworzenia i wysyłania pliku FSDIAG można znaleźć na naszej stronie pomocy technicznej.

 

Jeśli używasz naszego produktu zabezpieczającego na komputerze Mac, skorzystaj z instrukcji dostępnych na stronie pomocy technicznej dla komputerów Mac.

 

Wersja tego artykułu w języku angielskim

Sign In or Register to comment.