Czyszczenie folderu pamięci podręcznej języka Java

L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Podsumowanie

 

W tym artykule opisaliśmy, jak wyczyścić folder pamięci podręcznej języka Java.

 

Czyszczenie folderu

 

W rzadkich przypadkach w folderze pamięci podręcznej języka Java mogą zostać wykryte zainfekowane pliki i archiwa z takimi plikami. Aby usunąć infekcję, należy opróżnić folder pamięci podręcznej w następujący sposób:

 

  1. Kliknij opcje Start > Panel sterowania.
  2. Kliknij dwukrotnie ikonę języka Java, aby otworzyć panel sterowania języka Java.
  3. W obszarze Temporary Internet Files (Tymczasowe pliki internetowe) kliknij przycisk Settings (Ustawienia). Zostanie wyświetlone okno Temporary Files Settings (Ustawienia plików tymczasowych).
  4. Kliknij przycisk Delete Files (Usuń pliki). Zostanie wyświetlone okno Delete Files and Applications (Usuwanie plików i aplikacji).
  5. Zaznacz pola wyboru i kliknij przycisk OK.

Ten folder zawiera tylko pliki pamięci podręcznej, więc żadne dane nie są usuwane w trakcie tej operacji.

 

Ostrzeżenie: Podczas usuwania plików należy zachować ostrożność i upewnić się, że usuwane są wyłącznie pliki z folderu pamięci podręcznej języka Java. Usunięcie innych plików może uszkodzić system.

 

Wersja tego artykułu w języku angielskim