Funktionerna hos F-Secures genomsökning gällande virus- och spionprogram.

L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Det finns två typer av antivirusgenomsökning: genomsökning på protokollnivå och genomsökning på filsystemnivå.

Vid genomsökning på protokollnivå kontrolleras data som tar sig in i datorn via nätverket. Vid genomsökning på filsystemnivå kontrolleras filer som sparas i datorns filsystem, vanligtvis på datorn hårddisk.

En antivirusgenomsökning kan utlösas på olika sätt. Genomsökning på filsystemnivå sätts igång när en fil används, t.ex. när du öppnar ett program eller sparar ett dokument. Det kallas även genomsökning vid åtkomst.

Schemalagd genomsökning är en genomsökning av filer på begäran. Funktionen är densamma när det gäller att hitta virus, men den startar avsiktligt i stället för att starta automatiskt vid filåtkomst. Samma gäller vid en genomsökning som startas av användaren, vilket är en riktig genomsökning på begäran.

 

Genomsökning på protokollnivå utförs i programvaran, i brandväggsmodulen. Filen genomsöks innan den tillåts passera genom brandväggen, som till exempel vid hämtning av en zip-fil. Filen genomsöks två gånger: först när den laddas ner och igen när filen sparas på hårddisken. Innehållsfilerna genomsöks igen när de extraheras från zip-filen.

 

Genomsökning vid åtkomst är egentligen en variant av genomsökning på begäran. Skillnaden ligger inte i själva genomsökningen, utan i vem som begär den.

 

Denna artikel på engelska

Sign In or Register to comment.