Vilka webbläsare kan användas med Bankskydd?

L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Fråga

Vilka webbläsare kan användas med Bankskydd?

Svar

Bankskydd kan användas med följande webbläsare:

 

  •     Internet Explorer 9 och nyare,
  •     Firefox, de två senaste större versionerna,
  •     Chrome, de två senaste större versionerna.

 

 

 

 

Denna artikel på engelska

Sign In or Register to comment.