Funkcje firmy F-Secure do skanowania w poszukiwaniu wirusów i oprogramowania szpiegującego

L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Istnieją dwa typy skanowania w poszukiwaniu wirusów: skanowanie na poziomie protokołu i skanowanie na poziomie systemu plików.

Skanowanie na poziomie protokołu sprawdza dane przychodzące na komputer za pośrednictwem sieci. Natomiast skanowanie na poziomie systemu plików sprawdza pliki zapisywane w systemie plików komputera (zwykle na dysku twardym).

Skanowanie w poszukiwaniu wirusów może być wyzwalane w kilku sytuacjach. Na przykład skanowanie na poziomie systemu plików jest uruchamiane, gdy jest uzyskiwany dostęp do pliku, czyli między innymi podczas otwierania aplikacji lub zapisywania dokumentu. Jest to nazywane skanowaniem przy dostępie.

Skanowanie zaplanowane służy do sprawdzania plików na żądanie. Ta funkcja oferuje standardowe możliwości wykrywania wirusów, ale jest uruchamiana zgodnie z harmonogramem, a nie automatycznie na podstawie dostępu do plików. To samo dotyczy skanowania uruchamianego przez użytkownika (skanowania na żądanie).

 

Skanowanie na poziomie protokołu jest przeprowadzane w module zapory sieciowej oprogramowania. Plik jest skanowany, zanim zostanie przepuszczony przez zaporę. Na przykład podczas pobierania pliku ZIP jest on skanowany dwa razy — po pobraniu i podczas zapisywania na dysku. Pliki zapisane w archiwum ZIP zostaną przeskanowane jeszcze raz podczas wypakowywania.

 

W rzeczywistości skanowanie przy dostępie jest odmianą skanowania na żądanie. Jedyną różnicą jest czynnik uruchamiający.

 

Wersja tego artykułu w języku angielskim

Sign In or Register to comment.