Jak używać narzędzia F-Secure Online Scanner?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Pytanie

Jak używać narzędzia F-Secure Online Scanner?

Odpowiedź

Narzędzie F-Secure Online Scanner jest łatwe w użyciu — wystarczy kilka kliknięć:

 

  1. Pobierz plik F-SecureOnlineScanner.exe na swój komputer.
  2. Kliknij plik, aby go uruchomić. Zostanie otwarte okno narzędzia F-Secure Online Scanner.
  3. Kliknij opcję Akceptuję — skanuj.

Narzędzie F-Secure Online Scanner rozpocznie skanowanie komputera w poszukiwaniu szkodliwych elementów. Czasami w przypadku wykrycia zagrożenia narzędzie może poprosić o ponowne uruchomienie komputera. Skanowanie jest automatycznie wznawiane po ponownym uruchomieniu.

Po zakończeniu skanowania wyświetlany jest raport. Narzędzie Online Scanner automatycznie umieszcza w kwarantannie wszystkie usunięte pliki. Aby zobaczyć zawartość kwarantanny, uruchom narzędzie Online Scanner i kliknij opcję Wyświetl kwarantannę.  


Wersja tego artykułu w języku angielskim