Heeft het product echt mijn volledige computer gescand?

JenniJenni Posts: 697 Former F-Secure Employee

Question

De tweede volledige scan van de computer was erg snel. Heeft het product echt mijn volledige computer gescand?

Answer

Een volledige computerscan scant alle vaste schijven op malware, zoals spyware, virussen en rootkits. De tweede volledige computerscan is aanmerkelijk sneller omdat alleen de bestanden die zijn gewijzigd, worden gescand. Dit verklaart ook het verschil in het aantal bestanden tussen scans.

 

Als een archief is niet gewijzigd tussen scans, wordt het niet verwerkt in de tweede scan. Als het archief uit 100 bestanden bestaat, is het aantal gescande bestanden 101 hoger in de eerste scan. Een tweede handmatige scan kost meestal een aantal minuten.

 

Andere bestanden die worden overgeslagen, zijn digitaal ondertekende bestanden van vertrouwde leveranciers waarbij de handtekening intact is. Voorbeelden van dergelijke bestanden zijn Windows-systeembestanden, Adobe's Acrobat Reader of Microsoft Excel. F-Secure's eigen bestanden worden ook niet gecontroleerd als ze niet zijn gewijzigd; ze zijn gemaakt door de software zelf en daarom is het niet noodzakelijk ze te scannen.

 

Tijdens geplande scans worden mogelijk meer virussen gevonden dan tijdens een handmatige scan. De reden hiervoor is dat de geplande scan wordt uitgevoerd als een beheerdersgebruiker, wat betekent dat er toegang is tot extra bestanden.

Sign In or Register to comment.