Hvordan kan jeg lokalisere min Android-enhed?

JenniJenni Posts: 697 Former F-Secure Employee

Question

Hvordan kan jeg lokalisere min Android-enhed?

Answer

Du kan lokalisere din mistede mobilenhed ved at sende en SMS-besked til den mistede enhed.

 Sørg for, at GPS er aktiveret på enheden, så enheden kan lokaliseres. Du kan om nødvendigt finde oplysninger i dokumentationen til din enhed om, hvordan GPS slås til.

 Finde din enhed

  1. Send følgende tekst til din enhed i en sms:
    #LOCATE#<sikkerhedskode>
    (Eksempel: #LOCATE#abcd1234)

Anti-Theft svarer med en SMS, som indeholder enhedens seneste position.

 

Tip: Til sikring af, at funktionen fungerer korrekt, anbefaler vi, at du sender en testlokaliseringsbesked til din enhed, efter at du har konfigureret den.

 

Bemærk: Anti-Theft lagrer ikke lokaliseringsdata. Den eneste lokaliseringsoplysning er i den SMS-besked, der sendes til dig.

Sign In or Register to comment.