Jeg ble bedt om å angi en sikkerhetskode da jeg prøvde å endre innstillingene for sperrefunksjonen.

JenniJenni Posts: 697 Former F-Secure Employee

Question

Jeg ble bedt om å angi en sikkerhetskode da jeg prøvde å endre innstillingene for sperrefunksjonen. Hva gjør jeg?

Answer

Sikkerhetskoden refererer til koden du angir i konfigurasjonsveiviseren, eller når du konfigurerer Tyveribeskyttelse. Når en gyldig sikkerhetskode angis, godtas endringer i sperrefunksjoninnstillingene.

 

Når sperrefunksjonen er i bruk, må du alltid angi sikkerhetskoden når du prøver å åpne innstillinger. Når sperrefunksjonen er deaktivert, vil det ikke blir spurt etter sikkerhetskoden for andre innstillinger enn Tyveribeskyttelse.

Sign In or Register to comment.