Jeg klarer ikke å koble til oppdateringsserveren og/eller aktivere F-Secure Mobile Security. Hva gjø

JenniJenni Posts: 697 Former F-Secure Employee

Question

Jeg klarer ikke å koble til oppdateringsserveren og/eller aktivere F-Secure Mobile Security. Hva gjør jeg?

Answer

Feilmeldingen angir generelt at F-Secure Mobile Security ikke har påkrevd tilkobling til oppdaterings-/valideringsserveren. Dette skyldes trolig feil nettverksinnstillinger. I sjeldne tilfeller har operatøren (tjenesteleverandøren din) begrenset tilkoblingen. En annen grunn til feilen kan være datoinnstillinger som er helt feil.

 

Slik feilsøker du tilkoblingen:

 

  1. Kontroller at SIM-kortet er satt inn i enheten. Du kan fortsatt bruke Wi-Fi-forbindelsen til å aktivere.

  2. Kontroller at datoinnstillingene på telefonen er riktige.

  3. Prøv å koble til ved å bruke operatørens Internett-tilgangspunkt. Hvis det ikke er definert et Internett-tilgangspunkt, oppretter du et punkt med følgende ofte brukte verdier: 
  • Tilkoblingsnavn: Internett
  •  Navn på tilgangspunkt: Internett
  • Hvis du vil teste tilkoblingen til mobiltelefonens webleser, kan du prøve å åpne følgende nettsted: https://msp.f-secure.com/web-test/common/test.html
  • Hvis du ikke får tilgang til testsiden med mobiltelefonens webleser, er nettverksinnstillingene på telefonen din feil. Du kan bruke HTCs nettside for fremgangsmåter for å finne riktige tilkoblingsinnstillinger på URL-adressen: http://www.htc.com/no/support/?p_id=283&id=8&f=t. Du kan også spørre etter riktige nettverksinnstillinger hos den lokale operatøren.
    Sign In or Register to comment.